Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové. Časť revíru na ľavom brehu od ústia potoka, ktorá je vyznačená tabuľami, predstavuje účel využitia "chovný".


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri VN Dolné Dubové / 2-4670-1-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: VN Dolné Dubové / 2-4670-1-4

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.