Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hron č. 8 / 3-1090-2-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.