Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Kanianskeho potoka po cestný most v obci Bojnice, časť Kúty.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Nitra č. 7 / 3-2441-4-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.