Zrušený revír

31.10.2006 č. 10902/2006-5.1- revír bol zrušený z dôvodu začlenenia do revíru č. 3-4440-4-2 Turiec č. 1 (Martin) - prítoky


Popis revíru

Potoky Trebostovský, Ležiachovský, Socovský, Čierny, Karlovský, Žabokrecký (Záhradnícky), od ústia do Turca po pramene. Potok Dolinka (Teplica) od ústia do Turca po cestný most v obci Blážovce.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Turiec č. 3 (Martin) - chovné potoky / 3-4470-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.