Popis revíru

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov. Pri cestnom moste v Bytči je CHRO (100m nad mostom a 100m pod mostom) - zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1.12. do 15.3.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Váh č.12 / 3-4610-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Váh č.12 / 3-4610-1-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.