Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok derivačného kanálu do Váhu.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Váh č.16 / 3-4650-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Váh č.16 / 3-4650-6-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.