Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanála po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turano


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Váh č.17 / 3-4670-2-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Váh č.17 / 3-4670-2-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.