Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri železničnej stanici v Ružomberku po Jamborov prah nad závodom Mondi SCP Ružomberok. Jamborov prah je vyhláseným zimoviskom rýb so zákazom lovu od 1. 11. do 31. 12.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Váh č.18c / 3-4691-6-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Váh č.18c / 3-4691-6-4

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.