Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí gravitačná kamenitá priehrada, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítokoch Riečnica, Harvelka a Stanov potok. Hrádza je situovaná na vodnom toku Bystrica, poniže sútoku uvedených prí


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Vodárenská nádrž Nová Bystrica / 3-5490-4-3

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Vodárenská nádrž Nová Bystrica / 3-5490-4-3

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.