Zrušený revír

5.12.2012 č. 9317/2011-6.1 - revír je zrušený, nakoľko bol začlenený do revíru č. 3-1140-4-1 Hron č. 12


Popis revíru

Potok Ždiarny od ústia do Hrona po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Ždiarny potok / 3-6200-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.