Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho potoka od ústia pod Tomašovským výhľadom po lesovňu Lesnica.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Biely potok č. 1 (Spišské Tomášovce) / 4-0120-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.