Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4 - hraničná voda.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hornád č. 1a / 4-0630-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Hornád č. 1a / 4-0630-1-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.