Zrušený revír

21.12.2017 č. 2802/2017-4.1, Z: 47924/2017 - revír je zrušený z dôvodu usporiadania


Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta pri splave "Anička" po cestný most v obci Ťahanovce "Sudky".


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hornád č. 1c / 4-0632-1-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.