Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 34
Popis revíru

Biela voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho potoka od ústia pod Tomašovským výhľadom po lesovňu Lesnica.

    
Popis revíru

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce.

    
Popis revíru

Potok Dubnica od ústia po cestný most v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta.

    
Popis revíru

Potok Dubnica od cestného mosta v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hlinica od ústia v Spišskej Novej Vsi po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Spišskou Novou Vsou po kamenný most pri Letanovskom mlyne.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od kamenného mosta na Letanovskom mlyne po ústie Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) po ústie potoka Teplično pri osade Rómov v Betlanovciach.

    
Popis revíru

Kamenný potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Klčovský potok od ústia po pramene mimo VN Klčov.

    
Popis revíru

Potok Korytník od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské Lúky.

    
Popis revíru

Potok Margecanka od ústia pri starom mlyne v Žehre po pramene.