Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 30
Popis revíru

Potok Teška od ústia do VN Číž po pramene.

    
Popis revíru

Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí teleso priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítoku Ida. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie(ÚRH).

    
Popis revíru

Časť vodnej plochy nádrže na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potokz Ľukva, Danko od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie potokov Harvelka, Riečnica a Stanov potok od ústia do VN Nová Bystrica po pramene. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Časť vodnej plochy nádrže označenej tabuľami pri ústí Maštinského potoka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do VN Turček. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí hrádza priehradného telesa z prírodných materiálov, horná hranica je koniec vzdutia hladiny a zaústenie prítokov Slatiny, Hukavy a Trkockého jarku. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí hrádza telesa priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže a zaústenie prítoku Klenovská Rimava. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí kamenná hrádza telesa priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže a zaústenia prítokov Ipeľ, Chocholná a Smolná. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí gravitačná kamenitá priehrada, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítokoch Riečnica, Harvelka a Stanov potok. Hrádza je situovaná na vodnom toku Bystrica, poniže sútoku uvedených prí

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí zemná hrádza telesa priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítoku Vyhnianskeho potoka. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí teleso priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na všetkých prítokoch Cirocha, Stružnica, Berezovec, Dara, Hricov potok a Starinsky potok. Revír slúži pre účelové rybárske hospodáre

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí kamenitá priehrada, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítokoch Turiec, Ružová a Kaltwasser. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).