Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 66
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov.

    
Popis revíru

Vodná plocha prírodného prietočného jazera pri obci Láb.

    
Popis revíru

Vodná plocha bočnej vodnej nádrže 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku (parc.č. 7107/1) pri meste Prievidza.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta pri židovskom cintoríne v meste Myjava po teleso hrádze VN Myjava pod nemocnicou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od hate v Chynoranoch po ústie Oslianskeho potoka, vrátane Brodzianskeho potoka po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od železného mostíka pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku po ústie Kanianskeho potoka do rieky Nitra.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Kanianskeho potoka po cestný most v obci Bojnice, časť Kúty.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po hať vo Veľkých Bieliciach.

    
Popis revíru

Vodná plocha OR Istebné od výtoku z OFZ po príjazdovú cestu na štrkopiesky.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ľudovítová.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Nováky.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Svodov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od novovybudovanej lavičky pri ČOV Gäceľ po modrú lavičku pri futbalovom ihrisku s umelou trávou a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po lavičku pre peších pri bývalom závode SEZ.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene.