Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 239
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica, po sútok Bielej Oravy s Veseloviankou

    
Popis revíru

Biskupický kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po hať trenčianské Biskupice I. Súčasťou revíru je aj slepé rameno Ivanovskú kút v katastri obce Ivanovce.

    
Popis revíru

Potok Blatná od ústia do Studeného potoka po hranice s TANAPom.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom "Patova" a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR

    
Popis revíru

Borovský potok od ústia do Hrona v obci Medzibrod po pramene.

    
Popis revíru

Brodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystré od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.

    
Popis revíru

Bystrý potok (Bystrô) od ústia do rieky Váh pri horárni Bystré po pramene.

    
Popis revíru

Capkov potok od sútoku s riekou Bystrica po pramene

    
Popis revíru

Vodná plocha šiestich štrkovísk v katastrálnom území Horný Čepeň.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čerenianskeho potoka od sútoku s riekou Nitra po most na hlavnej ceste v obci Čereňany.