Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 828
Popis revíru

Bacúšsky potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia do potoka Čermošňa nad obcou Drnava po pramene a všetky prítoky Čermošne od ústia do rieky Slaná v Brzotíne po pramene - Kamenný, Jovický Kormoš, Jovický, Lipovnícky, Lúčny, Lepkavý, Lopušný, Borčiansky a krasové vyvieračky od ústia

    
Popis revíru

Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre.

    
Popis revíru

Potok Barnov od hranice VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre po pramene s prítokmi Dudrov, Hypkania, Čierny potok.

    
Popis revíru

Batizovský potok od ústia do Velického potoka po hranice TANAPu.

    
Popis revíru

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota, Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava s prítokmi, Machnáč od ústia po Letný Majer nad obcou Motešice a potok Jelešnic

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od začiatku obce Čierna Lehota po pramene s prítokmi Čierny a Brekovský potok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po prvý odberný objekt MVE Dovalovo, vrátane pôvodného koryta Belej pri MVE po revírnu tabuľu a Belá od sútoku s Račkovým potokom po cestný most na Podbanskom. Súčasťou revíru je Račkov pot

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v pôvodnom koryte Belej pri MVE Dovalovo a prvého odberného objektu MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je aj bezmenný potok pretekajúci pri autokempingu Vavrišovo, bočné ramená rieky B

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od cestného mosta v Podbanskom po sútok Tichého a Kôprového potoka.

    
Popis revíru

Belanský potok od ústia po pramene.