Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 15
Popis revíru

Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany. V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci sú zimoviská rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortína a od dialničného mosta v Žiari nad Hronom po ústie Starického jarku pri Jalnej. Súčasťou revíru je aj vzdutie MVE Hronská Dúbrava po most pre peších v H

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Žiari nad Hronom a od ústia Starického jarku pri Jalnej po hať MVE Hronská Dúbrava, časť Kortína, po dialničný most v Žiari nad Hronom, vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaská

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň.

    
Popis revíru

Rieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála od vodnej elektrárne Trenčín po dialničný privádzač Dubnica nad Váhom.

    
Popis revíru

Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec - Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most pri obci Plaveč.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Bretka po cestný most v Gombaseku smer Silica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Váhu od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom, časť Kočkovského kanála od sútoku rieky Váh po VE Trenčín. Rybársky revír Enkláva v k.ú. obce Trenčianska Teplá, ktorá pr

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša-Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz r

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanála po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turano