Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 66
Popis revíru

Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi. Revír zaradený ako ostatná vodná plocha / lov celoročne povolený/

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v pôvodnom koryte Belej pri MVE Dovalovo a prvého odberného objektu MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je aj bezmenný potok pretekajúci pri autokempingu Vavrišovo, bočné ramená rieky B

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica, po sútok Bielej Oravy s Veseloviankou

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku ("Chyť a pusť").

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.

    
Popis revíru

Potok Čutkovo od ústia do rieky Váh pri mestskej časti Černová po pramene vrátane VN Čutkovo.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta pri splave "Anička" po cestný most v obci Ťahanovce "Sudky".

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Veľká Lodina po cestný most v obci Malá Lodina.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od kamenného mosta na Letanovskom mlyne po ústie Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Žiari nad Hronom a od ústia Starického jarku pri Jalnej po hať MVE Hronská Dúbrava, časť Kortína, po dialničný most v Žiari nad Hronom, vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaská

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane prítoku Lazná.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála od vodnej elektrárne Trenčín po dialničný privádzač Dubnica nad Váhom.

    
Popis revíru

Potok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Liptovská Mara pri cestnom moste pod obcou Liptovská Sielnica po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok po hranicu TANAP-u.