Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 50
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veseloviankypo sútok Bielej Oravy s Mútňankou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku ("Chyť a pusť").

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina.

    
Popis revíru

Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor) po štátnu hranicu SR - Poľsko.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunajec od štátnej hranice SR - Poľsko po ústie potoka Lipnik pri obci Červený Kláštor a ostatné vodné toky a plochy v povodí tohto úseku toku na území PIENAP-u.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vyústenia z MVE je CHRO - zimovisko a neresisko rýb -

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v obci Šalková po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane prítoku Lazná.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš, vrátane prítokov Ježová, Zúbra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.